Hartelijk welkom op de website van

vereniging I. G. Al Fadjr te Helmond

Graag willen wij u begeleiden naar uw keuze om moslim(a) te worden.

Inschrijving

Een moslim kunt u het beste definiëren als een persoon die vrijwillig zijn eigen vrije wil ondergeschikt maakt aan de Wil van Diegene Die ons geschapen heeft, de Enige ware God, Allah.

Moslim(a) worden is geen ingewikkeld of tijdrovend ritueel. Sterker nog slechts door het uitspreken van enkele woorden in het Arabisch wordt u een moslim(a).

Deze woorden omvatten twee geloofsovertuigingen waarvan u, met uw hart, overtuigd dient te zijn en die u met uw tong in het Arabisch dient uit te spreken. Deze twee geloofsovertuigingen worden in het Arabisch de ‘shahaadah’ genoemd en dragen de volgende betekenis:

“Ik getuig dat er niemand naast Allah aanbeden dient te worden en ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allah.”

De shahaadah dient fonetisch als volgt te worden uitgesproken:

            Ash-hadoe allaa ilaaha iella llaah,
wa ash-hadoe anna Mohammadan rasoeloe llaah

U kunt het uitspreken van de shahaadah het beste niet uitstellen tot een bepaalde dag/moment.

Waarom? …vraagt u zichzelf misschien af. Het antwoord hierop is heel simpel, namelijk niemand weet wanneer hij/zij komt te sterven, en dus is het van belang dat u het uitspreken van deze geloofsovertuiging niet uitstelt.

U kunt contact met ons opnemen om u te begeleiden bij uw bekering tot de islam en om meer over de islam te weten te komen. U kunt ons hiervoor contacteren via moslimworden@alfadjr.nl

Graag ontvangen wij uw telefoonnummer zodat er contact met u kan worden opgenomen, en wij u persoonlijk kunnen assisteren op uw weg naar het moslim(a) worden.

Ook kunnen wij u, indien gewenst begeleiden nadat u moslim(a) bent geworden door middel van een leertraject.

Het is namelijk heel belangrijk om kennis op te doen zodat u weet hoe u Allah dient te aanbidden, daarnaast zijn er een aantal fundamentele basisprincipes die elke moslim acht te kennen.

Een moslim dient kennis te hebben over de vijf zuilen van de islam. Deze vijf zuilen vormen samen het fundament van de islam.


De 5 zuilen van de Islam zijn:

• De twee geloofsovertuigingen (as-shahaadatayn)

• Het gebed (as-Salaat)

• Het betalen van de Zakaah (armenbelasting)

• Het vasten in de maand Ramadan

• Het verrichten van de bedevaart (al-H’adj)

Daarnaast dient u de 6 pilaren van het geloof (imaan) te kennen.


De 6 pilaren van het geloof zijn:

  • Het geloven in Allah
  • Het geloven in Zijn Engelen
  • Het geloven in Zijn Boeken
  • Het geloven in Zijn boodschappers
  • Het geloven in de Laatste Dag
  • Het geloven in de voorbeschikking

Wat kunnen wij praktisch voor u betekenen?

  • Wij kunnen u helpen bij het vergaren van basiskennis over deze principes;
  • Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij het leren van de voorwaarden van het gebed en de praktische uitvoering ervan. Het gebed is na uw bekering de belangrijkste verplichte aanbidding;
  • Als laatste kunnen wij u in contact brengen met een persoonlijk begeleider(ster) die uw contactpersoon wordt en u kan helpen met uw beginfase als moslim(a).

Wij horen graag van u!