Geschiedenis

Een korte samenvatting van de historie.

Historie

De Islamitische gemeenschap heeft zich vanaf de jaren ’60 in Helmond gevestigd. Nadat de eerste moskee was aangeschaft (jaren 80) bleek als snel dat de capaciteit niet toereikend was voor de gemeenschap. De oude locatie bestond uit twee woningen aan de Blinkertsestraat die waren ingericht als een gebedshuis. Door de toenemende populatie was de ruimte te klein om alle activiteiten op onderwijs en sociaal gebied voor onze kinderen, jongeren, mannen en vrouwen in te kunnen uitvoeren.

Oude locatie

Vanaf 1990 was de Islamitische gemeenschap op zoek naar een geschikte locatie voor het oprichten van een nieuwe moskee. Na jaren van onderhandelen met het gemeentebestuur is Vereniging Islamitische Gemeente Al Fadjr Helmond vanaf 1 januari 2007 eigenaar geworden van een bestaand pand aan de Zuid Koninginnewal 6 te Helmond. Het betreft het voormalige GGD gebouw. Dit pand heeft een centrale ligging met OV voorzieningen in de nabijheid. Het gebouw bestaat uit 4 verdiepingen plus een volledige kelder. De totale oppervlakte is 1700 m2.


Officiële opening

Op 30 oktober 2008 heeft Vereniging I.G. Al Fadjr officieel het verenigingsgebouw geopend. Daarbij waren diverse genodigden aanwezig waaronder de Burgemeester van Helmond, enkele wethouders en andere genodigden van verschillende maatschappelijke organisaties zoals scholen, moskeeën, kerken, politie en sociaal maatschappelijke organisaties. Tevens waren diverse media aanwezig. Op deze dag heeft Vereniging I.G. Al Fadjr zich gepresenteerd aan de genodigde gasten middels een presentatie waarin de doelen en activiteiten van de organisatie zijn toegelicht en middels het geven van een rondleiding door het multifunctionele centrum. Tevens heeft de Burgemeester van Helmond de officiële opening verricht door het ceremonieel plaatsen van een handtekening onder een schilderij ter herinnering aan deze bijzondere dag. Op het eind was er een feestelijke afsluiting waarbij diverse hapjes en drankjes werden geserveerd.

Organisatie

Vereniging Islamitische Gemeente Al Fadjr (letterlijk vertaald betekent dit “de dageraad”) is een vereniging die is opgebouwd rond haar leden. De leden zijn verantwoordelijk voor de keuze van een capabel bestuur en voor het goedkeuren van de jaarstukken. Tevens zorgen de leden ervoor dat middels hun maandelijkse contributie het gebouw en de diverse activiteiten van de vereniging gefinancierd worden. Onder het bestuur bevinden zich diverse commissies die zich met het beheer van het gebouw en de organisatie van diverse activiteiten bezig houden.

Het gebouw

Het gebouw wat gevestigd is aan de Zuid Koninginnewal 6 bestaat uit een volledige kelder, begane grond en drie verdiepingen. Tevens bevindt zich in het gebouw een lift waarmee alle verdiepingen te bereiken zijn en heeft elke verdieping een sanitaire voorziening. Het gebouw is als voormalig GGD gebouw volledig toegankelijk voor mensen met een fysieke handicap. Aan de linkerzijde van het gebouw bevindt zich een identiek gebouw dat dienst doet als politiebureau. Aan de andere zijde van het gebouw bevindt zich het bestuurscentrum van Helmond waarin het college van Burgemeester en Wethouders gevestigd is.

Nieuwe locatie